สล็อตแตกง่ายสาธารณสุข ส่งมอบ ที่ราชพัสดุ สร้าง ศูนย์บริการการแพทย์ระดับนานาชาติ

สล็อตแตกง่ายสาธารณสุข ส่งมอบ ที่ราชพัสดุ สร้าง ศูนย์บริการการแพทย์ระดับนานาชาติ

กระทรวง สาธารณสุข รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ ที่ราชพัสดุ สล็อตแตกง่ายจากกระทรวงการคลัง จัดทำโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับนานาชาติ

กระทรวง สาธารณสุข รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ ที่ราชพัสดุ จากกระทรวงการคลัง 

จัดทำโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก” ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับนานาชาติครบวงจร, ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุนานาชาติ, ศูนย์ใจรักษ์ และจัดสร้างศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร

บ่ายวันนี้ (3 ธันวาคม 2563) ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก 153 (บางส่วน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 141-2-64 ไร่ จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตดำเนินโครงการจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza) จัดสร้างศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) จัดสร้างศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Care) และจัดสร้างศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center)

ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและประเทศ อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ให้บริการครบวงจร วิสาหกิจชุมชนเข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น กระจายรายได้สู่ชุมชน เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ภูมิภาคอื่นๆ

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า โครงการนี้ ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และนำเสนอในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นด้วยในหลักการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพตามวิถีใหม่ (New Normal) และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาศึกษาและให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

โดยใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี จากนั้นในเฟสที่ 2 จะจัดตั้งสถาบันบำราศนราดูรสาขาภาคใต้ ศูนย์รังสีรักษามะเร็ง เวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

ทักษิณ วอนชาว เชียงใหม่ อย่าทิ้งตน พร้อมขอให้เลือก พิชัย ผู้สมัครเบอร์ 1

ทักษิณ เขียนจดหมาย เรียกร้องให้ชาว เชียงใหม่ อย่าทิ้งเขา เหมือนนักการเมืองบางคน พร้อมขอให้ช่วยเลือก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร  นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก Thaksin Shinawatra ซึ่งเป็นข้อความข้อร้องชาวเชียงใหม่ อย่าทิ้งเขาไป แม้เขาจะเคยถูกนักการเมืองบางคนทิ้งเขาไป โดยข้อความในจดหมายระบุว่า “ปี้น้องจาวเจียงใหม่ตี้เคารพฮักทุกท่านครับ วันนี้ผมต้องเขียนจดหมายมาถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ เพื่อขออย่าได้ทิ้งผมนะครับ ผมอาจจะถูกทิ้งโดยนักการเมืองบางคนไปบ้าง ผมรู้สึกเฉยๆ ครับ แต่ถ้าพี่น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของผมทิ้งผม ผมคงเสียใจมาก”

“ผมอยู่ต่างประเทศกับน้องสาว (นายกฯปู) ก็อยู่ค่อนข้างว่างมีงานไม่มาก เรามาปรึกษากันว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายค้าน เราไม่มีโอกาสแชร์ประสบการณ์และความรู้ในการแก้ปัญหาประเทศได้ ก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยคิดแก้ปัญหาระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะเชียงใหม่บ้านเกิดของเราที่เรารู้ปัญหามากที่สุดได้ เลยต้องรีบเขียนจดหมายมาฝากผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ เบอร์ 1 พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เพื่อผมจะได้ใช้สมอง ซึ่งยังใช้การได้ดีอยู่ร่วมกับน้องสาวแนะนำการแก้ปัญหาของชาวเชียงใหม่ผ่านก้องไป ผมก็จะรู้สึกดีว่าได้ใช้เวลาว่างอยู่ต่างประเทศบวกกับประสบการณ์ที่ได้เห็นอะไรมากมายในต่างประเทศมาช่วยคนที่อยู่จังหวัดบ้านเกิดของเราได้”

“อยากให้ท่านนึกถึงตอนสมัยไทยรักไทย เชียงใหม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สวยงาม มีเศรษฐกิจดี พืชผลเกษตรมีราคาดี คนค้าขายทุกระดับค้าง่ายขายคล่อง ยาเสพติดก็หมดไป สิ่งดีๆ เหล่านี้ต้องกลับมาสู่เชียงใหม่โดยเร็ว ถ้าเรามีช่องทางเสนอความคิดให้นายกอบจ.เชียงใหม่ โดยเฉพาะให้ก้อง นำไปทำเพื่อรับใช้ชาวเชียงใหม่ก็ถือว่าเราได้ช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของเราแล้ว”

“ผมขอฝากตวยเน่อ ถ้ายัง บ่าลืมเฮาตึงสองคนเตื่อ ขอได้โปรดเลือก พิชัย เลิศพงศ์อดิศร (ก้อง) เบอร์ 1 ฮื้อกำเน่อ กิ๊ดเติงหาเจียงใหม่บ้านเฮาขนาดครับ”

สธ.เชียงราย ไม่มีคำสั่ง งดเดินทางเข้าเชียงราย และ เชียงใหม่สล็อตแตกง่าย